Bản đồ
Học viện FLA

Bản đồ

Từ ga JR Hakata
Đi bộ 17 phút
Từ sân bay Fukuoka
Đi tàu điện ngầm từ sân bay theo hướng Karatsu, xuống tại ga Hakata (2 ga, 5 phút)
Từ ga Hakata đi bộ 17 phút

Địa chỉ trường

3-1-35 Minoshima, Hakata – ku, Fukuoka – shi
Điện thoại: 092-481-8601
Fax: 092-481-8602
Lên đầu trang