Chương trình học
Học viện FLA

Chương trình học

Chương trình học

  Sơ cấp 1 Sơ cấp 2 Trung cấp Cao cấp 1 Cao cấp 2
3 tháng
200 giờ
3 tháng
200 giờ
6 tháng
400 giờ
6 tháng
400 giờ
6 tháng
400 giờ
Mục tiêu Đọc, viết Hiragana, Katakana. Chào hỏi thông thường. Hội thoại đơn giản. Đọc viết được đoạn văn ngắn. Tiếng Nhật 3kyu Đọc hiểu đoạn văn dài. Viết văn cảm tưởng, bày tỏ ý kiến. Tiếng Nhật 2 kyu Tích lũy năng lực tiếng Nhật tổng hợp để học tập, nghiên cứu được trong trường đại học. Tiếng Nhật 1 kyu Hiểu được nội dung khi xem tivi, đọc báo. Thảo luận hay viết luận ngắn về một vấn đề nào đó.
Khóa 2 năm →
Khóa 1 năm 6 tháng →
Khóa nửa năm →

Nội dung giờ học

Trình độ Thời gian Nội dung giờ học Giáo trình
Sơ cấp 1 200
giờ
3 tháng
Chữ Hiragana, Katakana
200 chữ Hán, 1000 từ vựng
Luyện tập mẫu câu, nghe hiểu theo sách giáo khoa
Luyện tập hội thoại bằng cách hỏi, trả lời
Dùng mẫu câu đã học tập làm văn.
Nhập môn Kana
Mina no Nihongo (1)
Tập làm văn tiếng Nhật theo tranh
Luyện tập chữ Hán 15 phút 1 ngày (quyển thượng)
Sơ cấp 1 200
giờ
3 tháng
400 chữ Hán, 2000 từ vựng
Luyện tập mẫu câu, nghe hiểu theo sách giáo khoa
Luyện tập hội thoại bằng cách hỏi, trả lời
Tập làm văn bày tỏ ý kiến, mong muốn đơn giản
Đọc đoạn văn ngắn
Mina no Nihongo (2)
Tập làm văn tiếng Nhật theo tranh
Luyện tập chữ Hán 15 phút 1 ngày (quyển hạ)
Trung cấp 200
giờ
3 tháng
700 chữ Hán, 4000 từ vựng
Luyện tập mẫu câu theo sách giáo khoa
Đọc hiểu, đọc thành tiếng đoạn văn dài
Tập làm văn theo mục đích
Luyện tập hội thoại bằng cách hỏi, trả lời
Chukyu kara manabu Nihongo
Chukyu kara manabu Nihongo
(Workbook)
Hội thoại tiếng Nhật trung cấp 1
Hội thoại tiếng Nhật trung cấp 2
Tuyển tập những chữ Hán thông dụng
(Học viện FLA biên tập)
200
giờ
3 tháng
1000 chữ Hán, 6000 từ vựng
Luyện tập cách diễn đạt theo mẫu câu
Đọc hiểu, đọc thành tiếng đoạn văn dài
Tập làm văn phát biểu cảm tưởng, ý kiến
Tập hội thoại dựa trên mẫu câu trong sách giáo khoa
Cao cấp 1 200
giờ
3 tháng
1,500 chữ Hán, 8000 từ vựng
Luyện tập cấu trúc câu phức tạp dựa trên mẫu câu trong sách giáo khoa
Đọc hiểu, đọc thành tiếng đoạn văn dài
Tập làm văn theo chủ đề
Luyện tập hội thoại theo từng hoàn cảnh
Jokyu kara manabu Nihongo
Jokyu kara manabu Nihongo
(Workbook)
Giáo trình thực tế tìm hiểu Nhật Bản
(thông qua các bài chọn từ tiểu thuyết, tùy bút, luận văn, báo)
Tuyển tập những chữ Hán thông dụng
(Học viện FLA biên tập)
200
giờ
3 tháng
2000 chữ Hán, 10,000 từ vựng
Luyện tập cấu trúc câu phức tạp dựa theo mẫu câu trong sách giáo khoa
Đọc thầm, đọc thành tiếng đoạn văn dài
Tập làm văn theo chủ đề
Tập hội thoại theo từng văn cảnh
Cao cấp 2 200
giờ
3 tháng
2500 chữ Hán, 14,000 từ vựng.
Đọc hiểu, đọc thành tiếng đoạn văn dài.
Thảo luận theo chủ đề.
Viết tiểu luận theo chủ đề.

Giáo trình thực tế
(các bài học chọn từ tiểu thuyết, tùy bút, luận văn, báo)

Tìm hiểu Nhật Bản
Tập viết luận văn
Làm đề thi năng lực tiếng nhật

200
giờ
3 tháng
Lên đầu trang