Tỷ lệ học lên
Học viện FLA

Tỷ lệ học lên

Tình hình học lên

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn học lên cụ thể, tỷ lệ học lên cao, có khóa học ôn thi kỳ thi du học Nhật Bản và ôn thi vào thạc sỹ.

(Trường có chế độ tiến cử. Học viên có thái độ học tập tích cực, điểm chuyên cần trên 95% sẽ được tiến cử vào trường đại học mà FLA chỉ định không cần thi)

Tình hình học lên1
Tình hình học lên2
Tình hình học lên3
Tình hình học lên4
Tỷ lệ học lên của học viên FLA sau khi tốt nghiệp là 100%. Ngoài những học viên này, còn rất nhiều các bạn khác học lên Đại học, Cao học hàng năm.

Thành tích học lên của học viên

Cao học
 • Cao học Đại học Tokyo
 • Cao học Đại học Kyoto
 • Cao học Đại học Osaka
 • Cao học Đại học Waseda
 • Cao học Đại học học viện Senan
 • Cao học Đại học Kyushu
 • Cao học Đại học Hokaido
 • Cao học Đại học thành phố Kita Kyushu
 • Cao học Đại học Keo Gijuku
 • Cao học Đại học Kumamoto
 • Cao học Đại học Nagasaki
 • Cao học đại học Yamaguchi
 • Cao học Đại học Fukuoka
 • Cao học Đại học nữ sinh Ochanomizu
 • Cao học Đại học điện - truyền thông
 • Cao học Đại học quốc lập Yokohama
 • Cao học Đại học Nagoya
 • Cao học Đại học Tohoku
 • Cao học Đại học công nghiệp Kyushu
 • Cao học Đại học Shizuoka
 • Cao học Đại học Fukui
 • Cao học Đại học thành phố Osaka
 • Đại học thành phố Shimonoseki
Đại học
(quốc lập, công lập)
 • Đại học Kyoto
 • Đại học ngoại ngữ Tokyo
 • Đại học Kyushu
 • Đại học Hiroshima
 • Đại học nữ sinh Fukuoka
 • Đại học công nghiệp Kyushu
 • Đại học giáo dục Fukuoka
 • Đại học Kumamoto
 • Đại học Nagasaki
 • Đại học thành phố Hiroshima
 • Đại học Saga
 • Đại học thành phố Osaka
 • Đại học thành phố Kitakyushu
 • Đại học Shimonoseki
 • Đại học Chiba
 • Đại học công nghiệp Nagoya
 • Đại học thương mại Otaru
Đại học
(tư lập)
 • Đại học Keo Gijuku
 • Đại học Shimonoseki
 • Đại học học viện Senan
 • Đại học Fukuoka
 • Đại học Kinki
 • Đại học Kyushu Sangyo
 • Đại học ASIA
 • Đại học quốc tế Fukuoka
 • Đại học Nhật Bản
 • Đại học Kurume
 • Đại học Waseda
 • Đại học Osaka Sangyo
 • Đại học Beppu
 • Đại học Yamaguchi Tokyo
 • Đại học Nakamura Gakuen
 • Đại học kinh tế Nhật Bản
 • Đại học thông tin Kyushu
 • Đại học môi trường con người
 • Đại học lưu thông
 • Đại học Osaka khoa pháp luật kinh tế
 • Đại học Shumei
Lên đầu trang