Liên hệ
Học viện FLA

Liên hệ

Bắt buộc Điền đầy đủ thông tin vào ô có dấu Bắt buộc

Tên Bắt buộc
Cần viết rõ họ tên.
Ngày sinh năm tháng Ngày
Giới tính Nam Nữ
Quốc tịch Bắt buộc
Cần viết rõ quốc tịch.
Địa chỉ
e-mail Bắt buộc
Cần viết rõ email.無効な形式です。
Số năm đi học tại Việt Nam năm
Cấp học cao nhất đã tốt nghiệp

Đại học Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp THPT

Khác ( )
Năm tốt nghiệp năm 个tháng
Bằng tiếng Nhật

Thi năng lực tiếng Nhật Trình độ điểm

J.TEST           Trình độ điểm

NAT-TEST       Trình độ điểm

Kỳ thi khác Trình độ điểm

Câu hỏi

Bắt buộc
Cần viết nội dung câu hỏi.
Lên đầu trang