Đăng ký
Học viện FLA

Đăng ký

Bắt buộc Điền đầy đủ thông tin vào ô có dấu Bắt buộc

Tên Bắt buộc
Cần viết rõ họ tên.
Ngày sinh năm tháng Ngày
Giới tính Nam Nữ
Quốc tịch Bắt buộc
Cần viết rõ quốc tịch.
Số điện thoại Bắt buộc
Cần viết rõ số điện thoại.
Địa chỉ
e-mail Bắt buộc
Cần viết rõ email.该Địa chỉ无效。
Số năm đi học tại Việt Nam năm
Cấp học cao nhất đã tốt nghiệp

Đại học Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp THPT

Khác ( )
Năm tốt nghiệp năm tháng
Thời gian học tiếng Nhật năm Tháng
Bằng tiếng Nhật

Thi năng lực tiếng Nhật Trình độ điểm

J.TEST           Trình độ điểm

NAT-TEST       Trình độ điểm

KhácBằng tiếng Nhật Trình độ điểm
Thời gian nhập học năm tháng
Khóa học Khóa học lên chính quy Khóa học lên cao học Khóa thông thường
Khác
(nếu có câu hỏi xin viết vào ô trống)
Lên đầu trang