Địa chỉ trang web các trường Đại học
Học viện FLA

Địa chỉ trang web các trường Đại học

Vùng Hokaido Tohoku

Hokaido

Lên đầu trang

Aomori

Lên đầu trang

Iwate

Lên đầu trang

Akita

Lên đầu trang

Miyagi

Lên đầu trang

Yamagata

Lên đầu trang

Fukushima

Lên đầu trang

Vùng Koshinetsu Kanto

Ibaraki

Lên đầu trang

Tochigi

Lên đầu trang

Gunma

Lên đầu trang

Saitama

Lên đầu trang

Chiba

Lên đầu trang

Tokyo

Đại học
Lên đầu trang

Kanagawa

Lên đầu trang

Yamanashi

Lên đầu trang

Nagano

Lên đầu trang

Niigata

Lên đầu trang

Vùng Hokuriku Tokai

Toyama

Lên đầu trang

Ishikawa

Lên đầu trang

Fukui

Lên đầu trang

Aichi

Lên đầu trang

Gifu

Lên đầu trang

Mie

Lên đầu trang

Shizuoka

Lên đầu trang

Vùng Kinki

Shiga

Lên đầu trang

Kyoto

Lên đầu trang

Hyogo

Lên đầu trang

Osaka

Lên đầu trang

Nara

Wakayama

Lên đầu trang

Vùng Chugoku, Shikoku

Tottori

Lên đầu trang

Shimane

Lên đầu trang

Okayama

Lên đầu trang

Hiroshima

Lên đầu trang

Yamaguchi

Lên đầu trang

Kagawa

Lên đầu trang

Tokushima

Lên đầu trang

Kochi

Lên đầu trang

Ehime

Lên đầu trang

Vùng Kyushu

Fukuoka

Lên đầu trang

Saga

Lên đầu trang

Nagasaki

Lên đầu trang

Oita

Lên đầu trang

Kumamoto

Lên đầu trang

Miyazaki

Lên đầu trang

Kagoshima

Lên đầu trang

Okinawa

Lên đầu trang