Một ngày của sinh viên
Học viện FLA

Một ngày của sinh viên

Hãy cùng ngó xem một ngày của sinh viên FLA nhé!

Đến trường (sinh viên thường đi xe đạp hoặc tàu điện ngầm đến trường)
Đến trường (sinh viên thường đi xe đạp hoặc tàu điện ngầm đến trường)1
Đến trường (sinh viên thường đi xe đạp hoặc tàu điện ngầm đến trường)2
Đến trường (sinh viên thường đi xe đạp hoặc tàu điện ngầm đến trường)3
Trong giờ học (chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài)
Trong giờ học (chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài)1
Trong giờ học (chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài)2
Trong giờ học (chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài)3
Nghỉ giải lao (nói chuyện với bạn cùng lớp, trao đổi thông tin, cùng ôn tập tiếng Nhật, vào mạng….)
Nghỉ giải lao (nói chuyện với bạn cùng lớp, trao đổi thông tin, cùng ôn tập tiếng Nhật, vào mạng….)1
Nghỉ giải lao (nói chuyện với bạn cùng lớp, trao đổi thông tin, cùng ôn tập tiếng Nhật, vào mạng….)2
Nghỉ giải lao (nói chuyện với bạn cùng lớp, trao đổi thông tin, cùng ôn tập tiếng Nhật, vào mạng….)3
Tan học (đến nói chuyện với thầy về việc học lên, đi làm thêm, đi mua sắm với bạn, học bài….Các bạn làm nhiều hoạt động khác nhau để có cuộc sống du học nhiều ý nghĩa)
Tan học (đến nói chuyện với thầy về việc học lên, đi làm thêm, đi mua sắm với bạn, học bài….Các bạn làm nhiều hoạt động khác nhau để có cuộc sống du học nhiều ý nghĩa)1
Tan học (đến nói chuyện với thầy về việc học lên, đi làm thêm, đi mua sắm với bạn, học bài….Các bạn làm nhiều hoạt động khác nhau để có cuộc sống du học nhiều ý nghĩa)2
Tan học (đến nói chuyện với thầy về việc học lên, đi làm thêm, đi mua sắm với bạn, học bài….Các bạn làm nhiều hoạt động khác nhau để có cuộc sống du học nhiều ý nghĩa)3
Lên đầu trang