Thủ tục nhập học
Học viện FLA

Thủ tục nhập học

Luôn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của bạn về việc nhập học

Liên hệ tại đây

Hãy liên lạc trực tiếp để biết thêm chi tiết.

Bước 1
Nộp hồ sơ thi phỏng vấn, xét duyệt hồ sơ
↓
Bước 2

Thi viết, phỏng vấn, báo kết quả

Học viên tháng 4: nộp hồ sơ tháng 9 ~ 11, học viên tháng 7: tháng 1 ~ 3, học viên tháng 10: tháng 3 ~ 5, học viên tháng 1: tháng 7 ~ 9

Trước khi sang Nhật 5 ~ 7 tháng.
↓
Bước 3

Nộp hồ sơ xin nhập học

Học viên tháng 4: đến cuối tháng 12, học viên tháng 7: đến cuối tháng 3, học viên tháng 10: đến cuối tháng 6, học sinh tháng 1: đến cuối tháng 9
Trước khi sang Nhật 3 ~ 4 tháng
↓
Bước 4

Cục xuất nhập cảnh gửi giấy công nhận tư cách lưu trú về trường

Học viên tháng 4: cuối tháng 2, học viên tháng 7: cuối tháng 5, học viên tháng 10: cuối tháng 8, học viên tháng 1: cuối tháng 11
Trước khi sang Nhật 6 ~ 7 tuần
↓
Bước 5
Nộp tiền nhập học, học phí
↓
Bước 6

Xin Visa

Học viên tháng 4: giữa tháng 3, học viên tháng 7: giữa tháng 6, học viên tháng 10: giữa tháng 9, học viên tháng 1: giữa tháng 12
Trước khi sang Nhật 4~5 tuần
↓
Bước 7

Được cấp visa

Học viên tháng 4: cuối tháng 3, học viên tháng 7: cuối tháng 6, học viên tháng 10: cuối tháng 9, học viên tháng 1: cuối tháng 12
Trước khi sang Nhật 3~ 4 tuần
↓
Bước 8

Đến Nhật

↓
Bước 9

Thủ tục vào ký túc xá

Lên đầu trang