Học bổng
Học viện FLA

Học bổng

Chế độ học bổng

Trường trao học bổng cho học viên nào thỏa mãn được những điều kiện sau và đỗ trong vòng tuyển chọn của trường. Mỗi em sẽ được tặng 50,000 yên ~ 100,000 yên khi nhập học.

  • Mới tốt nghiệp cấp 3
  • Người có thành tích tốt khi thi vào đại học ở Việt Nam
  • Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy ở Việt Nam
  • Học viên có thành tích học tập tốt

Bên cạnh đó, hàng năm còn có rất nhiều học viên của trường nhận học bổng của Bộ giáo dục Nhật Bản

Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 2011
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20111
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20112
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20113
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20114
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20115
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20116
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20117
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 2010
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20101
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20102
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20103
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20104
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20105
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20106
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20107
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20108
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20109
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 2009
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20091
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20092
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20093
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20094
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20095
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20096
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20097
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20098
Lưu học sinh tư phí nhận học bổng khuyến học năm 20099
Lên đầu trang