News
Fukuoka Language Academy

News

It is a back number of newly arrived information on the Fukuoka Language Academy.
2020 | 1 2 3
2019 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 | 7 8 9 10 11 12

July,2010

-
2010/07/10
Matriculation in 2009(Public National)
Ding Chenchen  University of Tsukuba / Hu Shaodan Saitama University / Liu Hui Zhang Huili Wu Yina Han Bingmei Kyushu University / Zhou Guiju  Osaka University / Bian Shanhua Li Chunman Kobe University  etc
Matriculation in 2009(Private)Li Jiyao Kansai University / Zhang Wanying Nakamura Gakuen University / Wang Yutong Zhen Tong  Kokushikan University / Qi Ji St.Andrew's University / Dong Chen  Takushoku University / Jin Jianwen Fu Qichao Shen Wenjun  Fukuoka University  etc
-
2010/07/08
Huis ten bosch Hiking.
Have you a short break? Go Photo Album
-
2010/07/07
Scholarship recipients in 2010
9 students in our college receipted the scholarship.
50,000yen/month   600,000yen/year Go Photo Album
PAGE TOP